हुशार मासा

Written by Suresh Ranade
माशाला पकडायला लावला होता गळ आणि आमिष म्हणून लावला होता किडा. पण मासा मोठा हुशार. त्याने काय युक्ती केली?
Hits: 16